Tankar, minireningsverk och slamavskiljare

Wialex säljer tankar och annat material för att bygga en avloppsanläggning i enlighet med gällande regler. Även minireningsverk som tar hand om blandat avloppsvatten finns i sortimentet.

Att bygga en egen avloppsanläggning kräver tillstånd från miljökontoret i din hemkommun, och dessutom varierar kraven på rening från kommun till kommun. Därför erbjuder Wialex tankar med olika funktioner och utseende. Vi har även tankar för att separera fett och olja från spill- och dagvattnet.

Minireningsverk som tar hand om blandat avloppsvatten ingår också i Wialex sortiment. Minireningsverk reducerar främst fosfor och organiskt material men även kväve.

Observera att de flesta kommuner ger tillstånd för minireningsverk endast om serviceavtal sluts med tillverkaren.

För mer information – kontakta oss gärna.
Tankar och minireningsverk
Wialex Grund- & VA-system är nu en del i AB Karl Hedin Bygghandel - Grundteknik
Romgatan 12
745 37 ENKÖPING

Telefon: 0171-275 70, Fax: 0171-219 09
E-post grundteknik@abkarlhedin.se
Öppettider: Måndag–fredag kl 06.00–17.00

Jan Wahlström | Ansvarig PC Grunder & VA
Telefon: Tele: 070 - 955 79 01
E-post : jan.wahlstrom@abkarlhedin.se

Andreas Johansson | objektsäljare/grunder
Telefon: 070 - 223 81 28
E-post : andreas.johansson.enk@abkarlhedin.se