Projektering

Wialex har lång erfarenhet av att planera arbeten med husgrunder och VA-system. Vi hjälper gärna kunden med råd och hjälp under hela processen eller delar av den.

Projektering innehåller många beståndsdelar kring byggnadens utformning, dimensionering och beskrivning. Projekteringen är det viktiga första steget för att göra den färdiga byggnaden funktionell och estetiskt tilltalande.

Professionella konstruktionsritningar ger en rad fördelar. Bland annat blir det rätt dimensioner och materialkvalitet på bärande delar. Detta är viktigt då över dimensionering av material leder till onödigt ökade kostnader.

Från konstruktionsritningen kan vi göra en materialspecifikation och lämna offert på allt material på en gång – vilket ger en god samlad bild av priserna. Dessutom blir byggtiden kortare eftersom det är färre detaljer som måste ”lösas på plats”.

Kunden är alltid lika välkommen att diskutera detaljer med oss på Wialex som att ge oss större uppdrag.

För mer information – kontakta oss gärna.
Projektering
Wialex Grund- & VA-system är nu en del i AB Karl Hedin Bygghandel - Grundteknik
Romgatan 12
745 37 ENKÖPING

Telefon: 0171-275 70, Fax: 0171-219 09
E-post grundteknik@abkarlhedin.se
Öppettider: Måndag–fredag kl 06.00–17.00

Jan Wahlström | Ansvarig PC Grunder & VA
Telefon: Tele: 070 - 955 79 01
E-post : jan.wahlstrom@abkarlhedin.se

Andreas Johansson | objektsäljare/grunder
Telefon: 070 - 223 81 28
E-post : andreas.johansson.enk@abkarlhedin.se