Fiberduk-infiltration

Flera olika typer av fiberduk finns i vårt sortiment. Fiberduk består av sammanpressade fibrer, oftast cellulosa, men även glasfiber och andra fibrer kan förekomma.

Wialex har komplett sortiment av fiberduk för att separera fyllnadsmaterialet från husets undergrund. Fiberduk ger även ökad bärförmåga vid vägbyggen. Dessutom fungerar den som partikelfilter: den hindrar jordpartiklar från att tränga in i dräneringsgrus och ledning.

För mer information – kontakta oss gärna.

Fiberduk.pdf
image
Wialex Grund- & VA-system är nu en del i AB Karl Hedin Bygghandel - Grundteknik
Romgatan 12
745 37 ENKÖPING

Telefon: 0171-275 70, Fax: 0171-219 09
E-post grundteknik@abkarlhedin.se
Öppettider: Måndag–fredag kl 06.00–17.00

Jan Wahlström | Ansvarig PC Grunder & VA
Telefon: Tele: 070 - 955 79 01
E-post : jan.wahlstrom@abkarlhedin.se

Andreas Johansson | objektsäljare/grunder
Telefon: 070 - 223 81 28
E-post : andreas.johansson.enk@abkarlhedin.se